แสดง 51 - 60 จาก 65 รายการ

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดพระแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระแก้วนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกโปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เมื่อพศ๒๓๒๕ ...

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

วัดบำเพ็ญจีนพรต (ย่งฮกยี่)

วัดบำเพ็ญจีนพรตย่งฮกยี่มีพื้นที่กว้าง780เมตรยาว1020เมตรตั้งอยู่ซอยเยาวราช8ถนนเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์เป็นสังฆรามสังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในไทยเดิมเป็นวิหารพระอวโลกิเตศวรโพธ ...

ศาลเจ้าหลีตี่เบี้ยว

ศาลเจ้าหลีตี่เบี้ยว

ศาลเจ้าหลี่ตี้เมี่ยวหรือศาลเจ้าลื้อตี่เบี่ยสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2445ผู้สร้างเป็นชาวจีนแคะที่อพยพเข้ามาไทยในปลายราชวงศ์ชิงเนื่องจากราชวงศ์ชิงไม่สนใจศาสนาเต๋าจึงทำให้ศาสนาเต๋าไม่เป็นที่เผยแพร่ในจ ...

ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ

ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะ

ศาลเจ้าเล่งบ้วยเอี๊ยะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้สกุลช่างจีนแต้จิ๋วแบบซี่เตี้ยมกิมด้านในศาลเจ้าบริเวณเหนือประตูทั้งสองฝั่งประดับพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพรัตน ...

เสาชิงช้า

เสาชิงช้า

เสาชิงช้าตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโบสถ์พราหมณ์หรือหน้าวัดสุทัศนเทพวรารามถนนบ้านดินสอแขวงเสาชิงช้าเขตพระนครเดิมรัชกาลที่1โปรดเกล้าฯให้สร้างขึ้นด้านหน้าเทวสถานตรงบริเวณที่เป็นใจกลางพระ ...

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพหรือเทพีเสรีภาพเป็นอนุสาวรีย์ที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าทางจิตใจในภาษาอังกฤษเรียกว่าStatueofLibertyแต่เดิมชื่อว่าLibertyEnlighteningtheWorldตั้งอยู่ณเกาะเบคโลปากอ่าว ...

พระเจดีย์ ๓ องค์

พระเจดีย์ ๓ องค์

เมื่ออ่านลายพระหัตถ์ตรัสถามเรื่องพระเจดีย์๓องค์ตรงที่ต่อแดนพม่าหม่อมฉันนึกได้ว่าเคยเห็นเรื่องสร้างพระเจดีย์นั้นในหนังสือพระราชพงศาวดารแต่เมื่อไปค้นดูได้ความว่าเป็นแห่งอื่นต่างหากมีเรื่องว่าเมื่อ ...

ตำหนักทองที่วัดไทร

ตำหนักทองที่วัดไทร

เมื่อวันที่๒๓และวันที่๒๔กรกฎาคมพศ๒๔๖๔กรรมการให้เปิดหอพระสมุดสำหรับพระนครเป็นการพิเศษสำหรับพระภิกษุสามเณรจะได้ชมตามปรารถนาพระครูถาวรสมณวงศ์วัดไทรอำเภอบางขุนเทียนแขวงจังหวัดธนบุรีได้มาชมห ...

พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมรูปทรงม้า

พระบรมรูปทรงม้านั้นเกิดแต่กรณี๒เรื่องประกอบกันกรณีที่๑เมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงจะเสด็จไปยุโรปครั้งหลังเมื่อพศ๒๔๕๐เวลานั้นทรงสร้างถนนราชดำเนินเสร็จแล้วและได้ลงมือสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม ...

การแต่งบ้านด้วยอิฐแก้ว

การแต่งบ้านด้วยอิฐแก้ว

อิฐแก้วหรือGlassBlockกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆในการนำมาสร้างความสวยงามหรูหราและทันสมัยให้กับบ้านโดยเฉพาะบ้านที่ตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นอิฐแก้วนี้คุณสมบัติสำคัญคือสามารถสร้างบรรยากาศ ...