แสดง 31 - 40 จาก 27,012 รายการ

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21มิถุนายนพ.ศ.2560 “วันครีษมายัน”กลางวันยาวที่สุด13ชั่วโมงในรอบปี  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผ ...

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23มิถุนายนพ.ศ.2455วันคล้ายวันเกิดของแอลันแมธิสันทัวริง(AlanMathisonTuring)บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์แอลันทัวริงเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อปีพ.ศ.2455(ค.ศ.1912)ที่ลอนด ...

วันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี

วันดาวน์ซินโดรมโลก 21 มีนาคมของทุกปี

วันดาวน์ซินโดรมโลก วันดาวน์ซินโดรมโลก(WDSD)ตรงกับวันที่21มีนาคมของทุกปีในวันนี้องค์การดาวน์ซินโดรมทั่วโลกจะจัดและเข้าร่วมงานที่ต้องการให้สาธารณชนเพิ่มความตระหนักเกี่ยวกับดาวน์ซินโดรม ...

17 พฤศจิกายน กำเนิด

17 พฤศจิกายน กำเนิด "เม้าส์" ตัวแรกของโลก

กำเนิดของเมาส์ เมาส์ถูกประดิษฐ์ขึ้นในปี1963โดยผู้คิดค้นประดิษฐ์เม้าส์มีชื่อว่าดรดักลาสคาร์ลอิงเกิลบาร์ตDouglasCarlEngelbartที่สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด(StanfordResearchInstitute) ...

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2510ภายหลังที่ได้มีการก่อนตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรซึ่งเป็นแห่งแรกของวิ ...