แสดง 21 - 30 จาก 27,012 รายการ

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

10 สิงหาคม วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

วันที่๑๐สิงหาคม๒๔๓๕เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๕โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ(เสนาบดีก ...

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

พระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พระราชสมภพ28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นทรงราชย์เมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559จนถึงป ...