แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

คิม แคมป์เบล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคานาดา

คิม แคมป์เบล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคานาดา

    25มิถุนายนพ.ศ.2536คิมแคมป์เบล(KimCampbell)นักกฏหมายและนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแร ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ กังหันน้ำชัยพัฒนา

    2กุมภาพันธ์พ.ศ.2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์"เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน ...

วันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

วันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ

    13ตุลาคมพ.ศ.2536วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริหรือท่านจักรทรงมี ...