แสดง 1 - 10 จาก 13 รายการ

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันพระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวรเริ่มต้นจากการเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาพิษณุโลกเมื่อวันที่25มกราคมพุทธศักราช2510ภายหลังที่ได้มีการก่อนตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรซึ่งเป็นแห่งแรกของวิ ...

วันฮันกึล วันรำลึกวันที่อักษรฮันกุล

วันฮันกึล วันรำลึกวันที่อักษรฮันกุล

ฮันกึล(Hangeul,Hangul)นั้นเป็นชื่อเรียกตัวอักษรของเกาหลีที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้แทนตัวอักษรฮันจาซึ่งเป็นตัวอักษรจีนที่ใช้ในภาษาจีนช่วงก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใหม่โด ...

ประตูเบรนเดนเบิร์ก ในกรุงเบอร์ลิน ได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

ประตูเบรนเดนเบิร์ก ในกรุงเบอร์ลิน ได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ

    22ธันวาคมพ.ศ.2532ประตูเบรนเดนเบิร์ก(TheBrandenburgGate)ในกรุงเบอร์ลินได้เปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดมาเป็นเวลานาน ...