แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก

    21กุมภาพันธ์พ.ศ.2515ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกนับเป็นประธ ...

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บี-52 ไปทิ้งระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือ

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ บี-52 ไปทิ้งระเบิดโจมตีเวียดนามเหนือ

    18ธันวาคมพ.ศ.2515ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันได้สั่งให้ส่งเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบบี-52ไปทิ้งระเบิ ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตให้ผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ชมการทดลองฝนหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสาธิตให้ผู้แทนรัฐบาลสิงคโปร์ชมการทดลองฝนหลวง

    19ตุลาคมพ.ศ.2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงควบคุมการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงสาธิ ...