แสดง 1 - 10 จาก 11 รายการ

พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทย

    7กุมภาพันธ์พ.ศ.2500พิธีเปิดเขื่อนเจ้าพระยาซึ่งเป็นเขื่อนทดน้ำขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยสร้างกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาตรงค ...

จอร์น อุตซัน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

จอร์น อุตซัน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

    29มกราคมพ.ศ.2500จอร์นอุตซันสถาปนิกชาวเดนมาร์กชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์(SydneyOperaHo ...