แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

เรือดำน้ำชุดแรกที่รัฐบาลไทยสั่งจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทย

เรือดำน้ำชุดแรกที่รัฐบาลไทยสั่งจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางมาถึงประเทศไทย

    29มิถุนายนพ.ศ.2481เรือหลวงสินสมุทร,เรือหลวงพลายชุมพล,เรือหลวงมัจจาณุ(ลำที่2)และเรือหลวงวิรุณ ...