แสดง 1 - 10 จาก 10 รายการ

รัชกาลที่ 7 และพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประพาสยุโรป

รัชกาลที่ 7 และพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จประพาสยุโรป

    12มกราคมพ.ศ.2476พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7และพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระบรมวงศ ...

คณะราษฎร์ จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

คณะราษฎร์ จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

    15พฤศจิกายนพ.ศ.2476คณะราษฎร์จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมและรวมเขตโดย ...

วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน

    14กันยายนพ.ศ.2476พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากรกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินสิ้นพระชนม์พร ...