แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สิ้นพระชนม์

พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สิ้นพระชนม์

    พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรกสิ้นพระชนม์พระนามเดิมคือพระอง ...