แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

วันเกิด ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันเกิด ศาสตราจารย์ระพี สาคริก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

    4ธันวาคมพ.ศ.2465วันเกิดศาสตราจารย์ระพีสาคริกอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และนายกสมาคมกล้ว ...

โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษขุดค้นพบบันไดทางเข้าสุสานของกษัตริย์ตุตันคามุน

โฮเวิร์ด คาร์เตอร์ นักโบราณคดีชาวอังกฤษขุดค้นพบบันไดทางเข้าสุสานของกษัตริย์ตุตันคามุน

    4พฤศจิกายน2465(ค.ศ.1922)โฮเวิร์ดคาร์เตอร์(HowardCarter)นักโบราณคดีชาวอังกฤษพร้อมคณะทำงานและ ...

รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ

รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือ

    16กันยายน2465พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานที่ดินหวงห้ามที่สัตหีบให้ใช้เป็นฐานทัพเรือตาม ...