แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

ประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ประกาศใช้ พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

    3กุมภาพันธ์พ.ศ.2462ประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อ ...