แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สถานีรถไฟกรุงเทพ

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สถานีรถไฟกรุงเทพ

    25มิถุนายนพ.ศ.2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีรถไฟกรุงเทพแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าส ...

วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

วันเกิดอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

    9มีนาคม2459วันเกิดอาจารย์ป๋วยอึ๊งภากรณ์(2459-2542)บุคคลที่ซื่อสัตย์พอที่จะเรียกร้องให้ผู้อื่นซื่อสัตย์ตามได้สมัยด ...

มีการจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้

มีการจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้

    26กุมภาพันธ์พ.ศ.2459มีการจดทะเบียนสหกรณ์แห่งแรกในประเทศไทยคือ"สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้" ...