แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิกเล่นการพนัน

มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่ 6 ให้มีการเลิกเล่นการพนัน

    15มีนาคมพ.ศ.2458มีพระบรมราชโองการในสมัยรัชกาลที่6ให้มีการเลิกเล่นการพนันโดยถือว่าการเล่นการพนันเป็นของต้องห้ามและ ...

ร.6 ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร.6 ทรงวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

    3มกราคมพ.ศ.2458รัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ตึกบัญชาการของ"โรงเรียนข้าราชการพลเรือนของพระ ...