แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23มิถุนายนพ.ศ.2455วันคล้ายวันเกิดของแอลันแมธิสันทัวริง(AlanMathisonTuring)บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์แอลันทัวริงเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อปีพ.ศ.2455(ค.ศ.1912)ที่ลอนด ...

เรือไททานิค ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์

เรือไททานิค ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์

    10เมษายนพ.ศ.2455ไททานิค(RMSTitanic)ออกเดินทางเที่ยวปฐมฤกษ์จากท่าเรือเซาแทมป์ตันประเทศอังกฤษมุ่งหน้าสู่เมืองนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไททาทิคเป็นเรือเด ...

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นที่สามเสน

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้นที่สามเสน

    29กุมภาพันธ์พ.ศ.2455—พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงไฟฟ้าขึ้ ...

ปูยี (Pu Yi) จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แมนจู ประเทศจีน ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์

ปูยี (Pu Yi) จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แมนจู ประเทศจีน ถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์

    12กุมภาพันธ์พ.ศ.2455ปูยี(PuYi)จักรพรรดิ์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์แมนจูประเทศจีนถูกบังคับให้สละราชบัลลังก์โดยดร. ...