แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเสวยราชสมบัติ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเสวยราชสมบัติ

    23ตุลาคมพ.ศ.2453พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จเสวยราชสมบัติทรงเป็นพระราชโอรสที่29ใน ...