แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการประปา

รัชกาลที่ 5 ทรงประกาศพระบรมราชโองการเรื่องการประปา

    13กรกฎาคมพ.ศ.2452พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้กรมศุขาภิบ ...

เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต

เจอโรนิโม หัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่ เสียชีวิต

    17กุมภาพันธ์พ.ศ.2452เจอโรนิโมหัวหน้าอินเดียนแดงเผ่าอาปาเช่เสียชีวิตอาปาเช่เป็นชนพื้นเมืองที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณช ...