แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

พระนางซูสีไทเฮารับสั่งให้พวกขบวนการ อี้ เหอ ถวน เข่นฆ่าชาวต่างชาติในเมืองต่างๆของจีน

พระนางซูสีไทเฮารับสั่งให้พวกขบวนการ อี้ เหอ ถวน เข่นฆ่าชาวต่างชาติในเมืองต่างๆของจีน

    ค.ศ.1898หลังจากที่จักรพรรดิกวางสูของราชวงศ์ชิงล้มเหลวกับการปฏิรูป100ที่จะจัดการปรับเปลี่ยนสังคมจีนให้ทันสมัยและรับ ...

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

    6ธันวาคมพ.ศ.2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำนวน33รูปซึ่งโปรด ...