แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ เริ่มนำบัตรธนาคาร ออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ เริ่มนำบัตรธนาคาร ออกใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก

    21พฤษภาคมพ.ศ.2432ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้(ปัจจุบันคือHSBC)ซึ่งเป็นธนาคารต่างประเทศที่เข้ามาดำเนินการในประเทศไทยเริ่มนำ"บัตรธนาคาร" ...

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศพระบรมราชโองการให้ถือวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกาศพระบรมราชโองการให้ถือวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่

    1เมษายน2432พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประกาศพระบรมราชโองการให้ถือวันที่1เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่จากเดิม ...

พิธีเปิดหอไอเฟล สัญลักษณ์สำคัญของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

พิธีเปิดหอไอเฟล สัญลักษณ์สำคัญของกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส

    31มีนาคม2432พิธีเปิดหอไอเฟลสัญลักษณ์สำคัญของกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่สร้างขึ้นเพื่อใช้แสดงชั่วคราวในงานนิทรรศการป ...