แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศสทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จ

หลุยส์ ปาสเตอร์ นักเคมีชาวฝรั่งเศสทดสอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำเร็จ

    6กรกฎาคมพ.ศ.2428หลุยส์ปาสเตอร์(LouisPasteur)นักเคมีชาวฝรั่งเศสประสบความสำเร็จในการทดสอบวัคซีนป้องกันโร ...

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถยกกองทัพไปปราบฮ่อ

รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ พันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถยกกองทัพไปปราบฮ่อ

    3พฤศจิกายนพ.ศ.2428พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าหอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าฯพันเอกเจ้าหมื่นไวยวรนาถ(เจิมแสงชูโ ...

พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ

พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมไปปราบพวกฮ่อที่ทุ่งเชียงคำ

    26ตุลาคมพ.ศ.2428พันเอกพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคมผู้บังคับการกรมทหารรักษาพระราชวังเป็นแม่ทัพกองทัพ ...