แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วันก่อตั้งสหภาพสากลไปรษณีย์

วันก่อตั้งสหภาพสากลไปรษณีย์

สหภาพสากลไปรษณย์(UniversalPotalUnion)หรือUPUเป็นองค์การระหว่างประเทศมีหน้าที่ประสานงานนโยบายด้านการไปรษณีย์ระหว่างประเทศมาชิกซึ่งในแต่ละประเทศที่เข้าร่วมเป ...

รัชกาลที่ 5 โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทย

รัชกาลที่ 5 โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทย

    21สิงหาคมพ.ศ.2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดให้ตราพระราชบัญญัติพิกัดเกษียณอายุลูกทาสไทยร ...

วันพระราชสมภพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

วันพระราชสมภพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์

    8มิถุนายนพ.ศ.2417วันพระราชสมภพพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์กรมพระจันทบุรีนฤนาถเส ...

วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์

วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์

    วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระราชโอรสองค์ที่14ในพระบาทสมเด็จพระ ...

รัชกาลที่ 5 ทรงเปิด ประพาสพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก

รัชกาลที่ 5 ทรงเปิด ประพาสพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนเข้าชมเป็นครั้งแรก

    19กันยายนพ.ศ.2417พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของสยามคือ" ...