แสดง 1 - 8 จาก 8 รายการ

วันประสูติของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า

วันประสูติของ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า

    10กันยายน2405วันประสูติของสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าพระภรรยาเจ้าในพระบาทสมเด็จพร ...

วันพระราชสมภพ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9

วันพระราชสมภพ เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9

    วันพระราชสมภพเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9แห่งราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์(เจ้าเจ็ดตน)ซึ่งเป็นองค์สุดท้า ...