แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วันเกิดอับราฮัม ลินคอร์น อดีตประธานาธิบดีและมหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับถือ

วันเกิดอับราฮัม ลินคอร์น อดีตประธานาธิบดีและมหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับถือ

    12กุมภาพันธ์พ.ศ.2352วันเกิดอับราฮัมลินคอร์นมหาบุรุษที่ชาวอเมริกันยกย่องนับถือสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภา ...

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เสด็จสวรรคต

    พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จสวรรคตพระองค์ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคม ...