แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

วันเกิด พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันเกิด พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

    26มิถุนายนพ.ศ.2329วันเกิดพระสุนทรโวหาร(ภู่)หรือสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดในสมัยรัชกาลที่1เริ่มเรี ...