แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

มีพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต จากพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

มีพิธีอัญเชิญพระแก้วมรกต จากพระราชวังเดิม กรุงธนบุรี มาประดิษฐานในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

    7มีนาคม2327มีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตจากพระราชวังเดิมกรุงธนบุรีมาประดิษฐานในพระอุโบสถวัด ...