แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

วันเกิดของ อาร์.เอ.โรเมอร์ นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์โรเมอร์

วันเกิดของ อาร์.เอ.โรเมอร์ นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศส ผู้คิดค้นเทอร์โมมิเตอร์โรเมอร์

    28กุมภาพันธ์พ.ศ.2226วันเกิดของอาร์.เอ.โรเมอร์นักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสผู้คิดค้นเทอร ...