แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสรรที่ดินของรัฐเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสรรที่ดินของรัฐเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

    7ตุลาคมพ.ศ.2502คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดสรรที่ดินของรัฐในป่า14แห่งเพื่อจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ...