แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์มาจำวัดที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

    6ธันวาคมพ.ศ.2443พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงโปรดให้อาราธนาพระภิกษุสงฆ์จำนวน33รูปซึ่งโปรด ...