แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

รัชกาลที่ 6 ทรงให้รวม กรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ขึ้นกับกรมรถไฟหลวง

รัชกาลที่ 6 ทรงให้รวม กรมรถไฟสายเหนือและกรมรถไฟสายใต้ขึ้นกับกรมรถไฟหลวง

    5มิถุนายนพ.ศ.2460พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รวมกรมรถไฟสายเหน ...