แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

วันภาพยนตร์แห่งชาติ

วันภาพยนตร์แห่งชาติ

วันภาพยนตร์แห่งชาติหรือวันหนังไทยตรงกับวันที่4เมษายนของทุกปีโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานให้วันนี้เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติโดยเดิมสมาคมสมาพันธ์ภา ...