แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

โชคสองชั้น ภาพยนตร์ฝีมือของคนไทยเรื่องแรก ออกฉายสู่สาธารณชน

โชคสองชั้น ภาพยนตร์ฝีมือของคนไทยเรื่องแรก ออกฉายสู่สาธารณชน

    30กรกฎาคมพ.ศ.2470"โชคสองชั้น"ภาพยนตร์ฝีมือของคนไทยเรื่องแรกออกฉายสู่สาธารณชนที่โรงภาพยนตร์พัฒนากรกรุงเ ...