แสดง 1 - 1 จาก 1 รายการ

จอร์น อุตซัน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

จอร์น อุตซัน สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

    29มกราคมพ.ศ.2500จอร์นอุตซันสถาปนิกชาวเดนมาร์กชนะการประกวดออกแบบโรงอุปรากรซิตนีย์(SydneyOperaHo ...