แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ

วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญ

28เมษายน2406วันประสูติพระองค์เจ้าชายจิตรเจริญสถาปนาเป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์(2406-2490)พระราชโอรสในรัชกาลที่4ศิลปินที่ย ...