แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส

รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้คณะราชทูตไปเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับฝรั่งเศส

    27มิถุนายนพ.ศ.2404พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เจ้าพระยาศรีพิพัฒ ...