แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่องห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น

รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระบรมราชโองการ ประกาศเรื่องห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น

    27เมษายนพ.ศ2382พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จ้างโรงพิมพ ...