แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

เซอร์ จอห์น เมเจอร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร

เซอร์ จอห์น เมเจอร์ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร

    27พฤศจิกายนพ.ศ.2533เซอร์จอห์นเมเจอร์(SirJohnMajor)ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักรเขาดำรงตำ ...