แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

วันเกิด พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

วันเกิด พระสุนทรโวหาร (ภู่) กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

    26มิถุนายนพ.ศ.2329วันเกิดพระสุนทรโวหาร(ภู่)หรือสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เกิดในสมัยรัชกาลที่1เริ่มเรี ...

เอลวิส เพรสลีย์ เปิดการแสดงสดเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองอินเดียนาโปลิส รัฐอินเดียนา สหรัฐฯ

เอลวิส เพรสลีย์ เปิดการแสดงสดเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองอินเดียนาโปลิส รัฐอินเดียนา สหรัฐฯ

    26มิถุนายนพ.ศ.2520เอลวิสเพรสลีย์เปิดการแสดงสดเป็นครั้งสุดท้ายที่เมืองอินเดียนาโปลิสรัฐอินเดียนา ...