แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สถานีรถไฟกรุงเทพ

รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด สถานีรถไฟกรุงเทพ

    25มิถุนายนพ.ศ.2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดสถานีรถไฟกรุงเทพแต่ชาวบ้านนิยมเรียกว่าส ...

คิม แคมป์เบล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคานาดา

คิม แคมป์เบล ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของคานาดา

    25มิถุนายนพ.ศ.2536คิมแคมป์เบล(KimCampbell)นักกฏหมายและนักการเมืองได้รับการเลือกตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแร ...