แสดง 1 - 6 จาก 6 รายการ

พิธีเปิดและแพร่สัญญาณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย

พิธีเปิดและแพร่สัญญาณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม ซึ่งเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทย

    สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมนับว่าเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินงานภายใต้การบริหารของบริษัท ...

ก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ต่อมาคือวิทยาลัยการปกครอง

ก่อตั้งโรงเรียนข้าราชการฝ่ายปกครอง ต่อมาคือวิทยาลัยการปกครอง

    วิทยาลัยการปกครองเป็นสถาบันการฝึกอบรมข้าราชการฝ่ายพลเรือนก่อตั้งเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ.2483ในส ...

คณะราษฎรก่อการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ

คณะราษฎรก่อการปฏิวัติยึดอำนาจจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อขอพระราชทานรัฐธรรมนูญ

    เมื่อวันที่24มิถุนายน2475 คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยจากระบ ...

เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ

เจ้าชายเฮนรี ทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่า พระเจ้าเฮนรี ที่ 8 แห่งอังกฤษ

    24มิถุนายนพ.ศ.2052เจ้าชายเฮนรีทรงขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์ในพระนามว่าพระเจ้าเฮนรีที่8แห่งอังกฤษ ...