แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรก

    24กันยายนพ.ศ.2516สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเริ่มเปิดการจราจรเป็นวันแรกสะพานแห่งนี้สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อมต่อเ ...