แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23 มิถุนายน วันคล้ายวันเกิดของแอลัน แมธิสัน ทัวริง บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์

23มิถุนายนพ.ศ.2455วันคล้ายวันเกิดของแอลันแมธิสันทัวริง(AlanMathisonTuring)บิดาของวิทยาการคอมพิวเตอร์แอลันทัวริงเป็นชาวอังกฤษเกิดเมื่อปีพ.ศ.2455(ค.ศ.1912)ที่ลอนด ...

คริสโตเฟอร์ ลาทาม โชลส์ นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ จดสิทธิสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพิมพ์ดีด

คริสโตเฟอร์ ลาทาม โชลส์ นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯ จดสิทธิสิ่งประดิษฐ์ เครื่องพิมพ์ดีด

    23มิถุนายนพ.ศ.2411คริสโตเฟอร์ลาทามโชลส์นักวิทยาศาสตร์ชาวสหรัฐฯจดสิทธิสิ่งประดิษฐ์“เครื่องพิมพ์ดีด ...

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถูกก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส

คณะกรรมการโอลิมปิกสากล ถูกก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยปารีส ประเทศฝรั่งเศส

    23มิถุนายน2437คณะกรรมการโอลิมปิกสากลถูกก่อตั้งขึ้นที่มหาวิทยาลัยปารีส(ชื่อเดิมคือมหาวิทยาลัยซอร์บอน)กรุงปารีสประเ ...

สหรัฐฯ สถาปนาหน่วยสืบราชการลับขึ้นและพัฒนาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในนาม หน่วยซีไอเอ

สหรัฐฯ สถาปนาหน่วยสืบราชการลับขึ้นและพัฒนาจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลกในนาม หน่วยซีไอเอ

    23มิถุนายนพ.ศ.2403สหรัฐฯสถาปนาหน่วยสืบราชการลับขึ้นเป็นครั้งแรกก่อนที่จะพัฒนาและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันดีทั่ว ...