แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง

รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง "วรรณคดีสโมสร" ขึ้น

    23กรกฎาคม2457พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯตราพระราชกฤษฎีกาตั้ง&quo ...