แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

หลวงกลการเจนจิตผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เสียชีวิต

หลวงกลการเจนจิตผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย เสียชีวิต

    22มกราคมพ.ศ.2491หลวงกลการเจนจิต(เภาวสุวัต)ผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทยเสียชีวิตเขาเป ...

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย

รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม ประกาศให้ใช้คำว่า สวัสดี เป็นคำทักทาย

    22มกราคมพ.ศ.2486รัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามประกาศให้ใช้คำว่าสวัสดีเป็นคำทักทายเมื่อแรกพบกันเป็นครั้งแรกคำว่า"สวัสดี" ...