แสดง 1 - 4 จาก 4 รายการ

กรุงเทพฯ เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย

กรุงเทพฯ เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชีย

    22กันยายนพ.ศ.2431กรุงเทพฯในสมัยรัชกาลที่5เริ่มเปิดบริการรถรางเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและเอเชียโดยขณะนั้นยังใช้ ...