แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

ประชาชนชาวอเมริกัน ชุมนุมเพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

ประชาชนชาวอเมริกัน ชุมนุมเพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลก

    22เมษายนพ.ศ.2513ประชาชนชาวอเมริกันกว่า20ล้านคนพร้อมใจกันออกชุมนุมตามเมืองใหญ่ๆเพื่อรณรงค์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อ ...