แสดง 1 - 7 จาก 7 รายการ

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21 มิ.ย. 2560 “วันครีษมายัน” กลางวันยาวที่สุดในรอบปี

21มิถุนายนพ.ศ.2560 “วันครีษมายัน”กลางวันยาวที่สุด13ชั่วโมงในรอบปี  สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเผ ...

ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้ง บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ทักษิณ ชินวัตร ก่อตั้ง บริษัท ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

    21มิถุนายนพ.ศ.2526พ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตรก่อตั้งบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชั่น ...