แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก

ประธานาธิบดี ริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา เยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรก

    21กุมภาพันธ์พ.ศ.2515ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันแห่งสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกนับเป็นประธ ...