แสดง 1 - 2 จาก 2 รายการ

หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรก

หนังสือแสดงกิจจานุกิจ หนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสตร์ตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรก

    21พฤศจิกายนพ.ศ.2410หนังสือแสดงกิจจานุกิจตีพิมพ์สำเร็จเป็นครั้งแรกเป็นหนังสือไทยเล่มแรกที่อธิบายความรู้ทางวิทยาศาสต ...