แสดง 1 - 3 จาก 3 รายการ

พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ ระหว่าง ไทย กับ ญี่ปุ่น

พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ ระหว่าง ไทย กับ ญี่ปุ่น

    21ธันวาคมพ.ศ.2484พิธีลงนามในสัญญาร่วมวงศ์ไพบูลย์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหลังจากรัฐบาลไทยยินยอมใ ...