แสดง 1 - 5 จาก 5 รายการ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศร

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศร

    สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีปล่อยเรือหลวงจักรีนฤเบศรลงน้ำณอู่เรือบาซานประเทศสเปน ...

วันเกิด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ

วันเกิด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ

    วันเกิดพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระเกิดที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุได้15ปีและอุปสมบถเมื่อวันที่12มิถุนาย ...

ร.5 เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อยอด พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

ร.5 เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อยอด พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม

    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จพระราชดำเนินทรงเททองหล่อยอดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมพระปฐมเจดีย์เป็นพระเจดีย์ให ...